De derde bewonersavond op 7 juni

Tijdens de eerste twee bewonersavonden en in de periode daarna hebben we veel positieve maar ook kritische reacties en goede suggesties mogen ontvangen. Wij hebben de tijd genomen om te onderzoeken waar de zorgen, wensen en ideeën van de buurtbewoners kunnen worden meegenomen in de plannen. Wij denken dat we met een aantal aanpassingen behoorlijk tegemoet kunnen komen aan de belangrijkste zorgen van de direct omwonenden.
Op maandag 7 juni vond de derde online bewonersbijeenkomst plaats waarin we allereerst terug hebben gekeken naar de inhoud en input van de eerdere participatiemomenten (rondloop, enquête, de eerste en de tweede bewonersavond). Daarnaast hebben we meer in detail de gevolgen qua schaduwwerking en privacy van het plan uit Maart toegelicht en een aantal oplossingsrichtingen/ planaanpassingen gepresenteerd waarop de aanwezige participanten hebben kunnen reageren. U kunt (hier) de presentatie van die avond downloaden, (hier) kunt u het verslag van de avond teruglezen en (hier) alle commentaren die zijn achter gelaten op de Mentimeter.

Voor vragen en opmerkingen kunt u e-mailen met: info@geuzenpark.nl