Het Geuzenpark

Een Plan voor een Metamorfose

De Korte Noorderweg in Hilversum is toe aan een grote vernieuwing. Wat nu een grijs en versteend bedrijventerrein is, kan een nieuwe oase worden voor wonen, werken en genieten van groen. Met eigentijdse woon- en werkruimtes, en met een compleet nieuw centraal park.

Dit plan is geworteld in brede maatschappelijke trends: demografisch, economisch, cultureel. Tegelijk kent postcodegebied 1221 specifieke uitdagingen. Ook hierop biedt het Geuzenpark antwoord.

Proces Participatie

Wij vinden het belangrijk om de buurt te betrekken bij het plan.

De buurt kan zowel online als offline input geven voor het toekomstige plan. We zijn 30 november gestart met een (vanwege Corona) kleinschalige buurtwandeling met een aantal omwonenden. We vervolgen met een online enquête, maar de enquête is zeker niet het enige onderdeel van het participatieproces. Uit ervaring weten we dat sommige onderwerpen zich beter lenen voor een goed gesprek, dan voor een gesloten vraag in een online tool.

30 NOVEMBER

Buurtwandeling

Dit geldt als een eerste wederzijdse kennismaking.

12 JANUARI – 25 JANUARI

Online Enquête

In deze enquête leggen we de nadruk op het ophalen van wensen op bepaalde onderdelen van de herontwikkeling, zoals bijvoorbeeld het type woningen (voor welke doelgroepen) en de invulling van het openbaar groen in het gebied.

Wij vragen zowel online als offline aandacht voor de enquête. Door middel van een ansichtkaart die verspreid wordt onder omwonenden (postcodegebied 1221 Geuzenbuurt en kleine Driftbuurt ), en advertenties op diverse (social) media. De nadruk van de enquête ligt op het zo breed mogelijk betrekken van inwoners: iedereen kan meedoen. Omdat het onderzoek via een open link bereikbaar is, kunnen omwonenden zelf ook andere buurtbewoners op het onderzoek wijzen.

U kunt vanaf dinsdagmiddag 12 januari meedoen aan de enquête via deze link.

4 & 16 MAART

Informatie- & Participatieavonden
De informerende bewonersavond op 4 maart: een terugblik

Prosperity vindt het belangrijk om u als inwoner van de Geuzenbuurt te betrekken bij het herontwikkelingsplan en uw ideeën en wensen hierin mee te nemen. Op donderdag 4 maart heeft een informerende digitale bewonersavond plaatsgevonden. Tijdens deze avond zijn de resultaten uit de online enquête en de huidige plannen gepresenteerd. Ook is er ruimte geweest om vragen te stellen via de chat. Het webinar is opgenomen en is vanaf vandaag (hier), samen met de rapportage van de online enquête, hier terug te vinden op deze website.

Daarnaast kunt u een beknopt verslag van de avond, met beantwoording van de gestelde vragen, hier downloaden.

De verdiepende bewonersavond op 16 maart

Op dinsdag 16 maart vindt wederom om 19:30 een verdiepende bewonersbijeenkomst plaats. Deze bijeenkomst zal interactief worden ingevuld. Naast de presentatie van de stedenbouwkundige opzet gaan we tijdens deze bijeenkomst met u in kleinere groepen in gesprek over nadere invulling van de plannen. In deze vorm is er voor individuele participanten ruimte om hun mening te geven en mee te denken. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan de invulling van de openbare ruimte. Uiteraard bieden de gesprekken ook ruimte om andere vragen en zorgen in te brengen. Wij nodigen eventueel geïnteresseerden toekomstige bewoners dan ook van harte uit om zich aan te melden en zo actief mee te denken over de plannen.

U kunt zich hier aanmelden voor de tweede bijeenkomst op 16 maart als u dat nog niet heeft gedaan via de nieuwsbrief.

NNB

Presentatie aan de raad

Blijf op de Hoogte

VOOR MEER INFORMATIE EN AANKONDIGINGEN


Meer dan één Doelgroep

De trend naar kleinere huishoudens betekent nieuwe woonwensen, maar het aanbod schiet tekort. Het Geuzenpark biedt oplossingen:

 • voor ouderen: opvullen gat tussen ‘in oude woning blijven’ en verpleeghuis
 • voor ouderen: comfortabel, veilig
 • voor jongeren: eigentijds, compact, betaalbaar
 • voor gezinnen: meer doorstroming

Menselijke Maat

De Geuzenbuurt kent een traditie van prettig wonen en werken. De herinrichting van de Korte Noorderweg bewaart die traditie:

 • Menging van jong en oud
 • menging van woon- en economische functies
 • meer parkeerruimte én meer groen

Meer dan één Doelgroep

De trend naar kleinere huishoudens betekent nieuwe woonwensen, maar het aanbod schiet tekort. Het Geuzenpark biedt oplossingen:

 • voor ouderen: opvullen gat tussen ‘in oude woning blijven’ en verpleeghuis
 • voor ouderen: comfortabel, veilig
 • voor jongeren: eigentijds, compact, betaalbaar
 • voor gezinnen: meer doorstroming

Menselijke Maat

De Geuzenbuurt kent een traditie van prettig wonen en werken. De herinrichting van de Korte Noorderweg bewaart die traditie:

 • Menging van jong en oud
 • menging van woon- en economische functies
 • meer parkeerruimte én meer groen

Voor de Hele Buurt

Het nieuwe complex brengt profijt voor de héle Geuzenbuurt:

 • woonopties voor ouderen, jongeren, gezinnen
 • niet langer gedwongen de wijk uit
 • buurtvoorzieningen in de plint
 • centraal park is er voor iedereen

Wonen

De nieuwe woningen in het Geuzenpark zullen vooral appartementen zijn, in uiteenlopende soorten en prijsklassen:

 • mix van sociaal, middelduur en vrije sector
 • voor ouderen: levensloopbestendig, domotica
 • voor jongeren: flexibel, schaalbaar, (thuis)werken
 • nieuwe woonconcepten: sharing economy, co-living, co-housing

Voor de Hele Buurt

Het nieuwe complex brengt profijt voor de héle Geuzenbuurt:

 • woonopties voor ouderen, jongeren, gezinnen
 • niet langer gedwongen de wijk uit
 • buurtvoorzieningen in de plint
 • centraal park is er voor iedereen

Wonen

De nieuwe woningen in het Geuzenpark zullen vooral appartementen zijn, in uiteenlopende soorten en prijsklassen:

 • mix van sociaal, middelduur en vrije sector
 • voor ouderen: levensloopbestendig, domotica
 • voor jongeren: flexibel, schaalbaar, (thuis)werken
 • nieuwe woonconcepten: sharing economy, co-living, co-housing

Community

De inrichting van het Geuzenpark werkt stimulerend op ontmoeten en samen dingen doen. Dit bevordert het gemeenschapsgevoel en hiermee welbevinden en gezondheid:

 • sociaal contact meteen buiten de eigen woning
 • mix van doelgroepen faciliteert ‘zorgen voor elkaar’

Werken

Het Geuzenpark is niet alleen bedoeld om te wonen. De ligging vlak bij Station Hilversum sluit goed aan op economische functies in de plint:

 • modulaire bouw, schakelbaar en schaalbaar, mixed-use
 • studenten, zzp’ers, professionals
 • flexibile werkplekken in ‘post-centrale-kantoren’-wereld
 • nieuwe bedrijvighed, creatieve sector
 • waar mogelijk ook voor huidige ondernemers aan de Korte Noorderweg

Community

De inrichting van het Geuzenpark werkt stimulerend op ontmoeten en samen dingen doen. Dit bevordert het gemeenschapsgevoel en hiermee welbevinden en gezondheid:

 • sociaal contact meteen buiten de eigen woning
 • mix van doelgroepen faciliteert ‘zorgen voor elkaar’

Werken

Het Geuzenpark is niet alleen bedoeld om te wonen. De ligging vlak bij Station Hilversum sluit goed aan op economische functies in de plint:

 • modulaire bouw, schakelbaar en schaalbaar, mixed-use
 • studenten, zzp’ers, professionals
 • flexibile werkplekken in ‘post-centrale-kantoren’-wereld
 • nieuwe bedrijvighed, creatieve sector
 • waar mogelijk ook voor huidige ondernemers aan de Korte Noorderweg

Groen

De Geuzenbuurt kent een groot tekort aan openbaar groen. Het Geuzenpark brengt hierin één keer radicale verbetering in:

 • nieuw centraal park, groene lusthof van allure
 • hele project is ecologisch verantwoord en duurzaam

Participatie

Als project voor Hilversum en voor de Geuzenbuurt is het Geuzenpark gericht op sociale verbinding en saamhorigheid:

 • alle betrokkenen meenemen vanaf begin

Groen

De Geuzenbuurt kent een groot tekort aan openbaar groen. Het Geuzenpark brengt hierin één keer radicale verbetering in:

 • nieuw centraal park, groene lusthof van allure
 • hele project is ecologisch verantwoord en duurzaam

Participatie

Als project voor Hilversum en voor de Geuzenbuurt is het Geuzenpark gericht op sociale verbinding en saamhorigheid:

 • alle betrokkenen meenemen vanaf begin

Opmerking: gebruikte afbeeldingen zijn alleen ter referentie en geven niet de uiteindelijke constructie van het project weer.