De vierde bewonersavond op 18 november

Na een rondloop, een enquête en drie online sessies met geïnteresseerde omwonenden van de Korte Noorderweg is gebleken waar de positieve aspecten en de resterende knelpunten zaten in het eerdere stedenbouwkundig plan. De afgelopen maanden heeft Prosperity in nauw overleg met Rijnboutt (stedenbouwkundig bureau) gewerkt aan de verdere uitwerking hiervan en is het ontwerp op belangrijke punten aangepast om tegemoet te komen aan de belangrijkste opmerkingen uit de buurt.

Op 18 november 2021 heeft Prosperity een nieuwe bewonersavond georganiseerd om het aangepaste ontwerp van bureau Rijnboutt te presenteren en hierover in gesprek te gaan. De avond vond online plaats via Zoom en werd begeleid door Citisens, onder leiding van Johan Simon.

In het nieuwe stedenbouwkundig ontwerp is op een aantal locaties meer afstand genomen van de bestaande bebouwing en krijgt de groene strook rondom het plan een meer verbindend karakter ten opzichte van de buurt. Ook is er geschoven met een aantal volumes om het plan qua schaduwwerking en privacy verder te optimaliseren. Ook zijn er meer en grotere setbacks toegepast en zijn de hoogtes waar mogelijk aangepast.

Tijdens de avond werd uit de reacties van de participanten duidelijk dat deze stedenbouwkundige opzet veel beter aansluit bij de behoefte uit de buurt. Ook werden goede suggesties gedaan voor verdere verbetering van het plan. We nemen deze opmerkingen mee in het vervolgproces, waarin we samen met de buurt en de gemeente het plan verder zullen uitwerken.

U kunt hier de presentatie van de avond downloaden.

U kunt hier het verslag van de avond downloaden.

Voor vragen en opmerkingen kunt u e-mailen met: info@geuzenpark.nl